Zapytanie w trybie rozeznania rynku opracowanie i wdrożenie modernizacji iluminacji zewnętrznej brył 7 budynków na bezpieczniejszą dla nietoperzy / Development of external illumination modernization of lamps for 7 buildings that are safer for bats

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka