OGŁOSZENIE O PRZETARGU - nasadzenia zieleni (drzew) wokół 2 stanowisk nietoperzy

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka