boc

Składki członkowskie 2012

Mija kolejny rok wspólnych działań na rzecz ochrony przyrody. Wiele podejmowanych inicjatyw nie byłoby możliwych bez poparcia członków Towarzystwa, zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni – w postaci członkostwa oraz opłacania składek. Chcemy więc podziękować za dotychczasowe poparcie i przypomnieć o opłaceniu składki za 2012 rok.

Mietkow_ptaki_plakat ok

Obserwacja ptaków na obszarze Zbiornika Mietkowskiego

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” we współpracy z Powiatem Wrocławskim zaprasza do udziału w warsztatach poświęconych rozpoznawaniu gatunków ptaków występujących w pobliżu człowieka oraz możliwych do zaobserwowania na obszarze Zbiornika Mietkowskiego.

bf7964f27e0bb5d2_tn

Rozstrzygnięcie przetargu

01.08.2012

Dotyczy: przetargu na Przygotowanie materiałów do raportu o stanie zimowisk nietoperzy w województwie dolnośląskim.

 

 

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka