12305f7aba89fcf5_tn

Wyniki konkursu

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w III edycji konkursu grantowego “Fundusz dla Przyrody”


Na konkurs wpłynęło 28 bardzo ciekawych wniosków, z których w wyniku oceny przeprowadzonej przez Kapitułę Fundusz dla Przyrody wytypowano do finansowania 3 projekty:

6097fa33053ed098

Ogłoszenie przetargu

10-07-2012

Zamawiający (organizator przetargu) - POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PRZYRODY „pro Natura”
z siedzibą we Wrocławiu (50-449) przy ul. Podwale 75 ogłasza przetarg pisemny na „Przygotowanie materiałów do raportu o stanie
zimowisk nietoperzy w województwie dolnośląskim".

FdPkolorm

III konkurs grantowy „Fundusz dla Przyrody”

Grupa ENERGA oraz Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” zapraszają do udziału w III konkursie grantowym „Fundusz dla Przyrody”.

http://www.fdp.pronatura.org.pl/

Park Narodowy
"Stawy Milickie"

Park Narodowy "Stawy Milickie"
www.przyrodnicze.pl

Fundacja Ashoka